Montse Basora
Brand Identity
Montse Basora és una joïera artesanal que te una botiga al barri de Gràcia, amb exposicions desde Portugal fins a Miami.